GRAVACIÓ I EDICIÓ
DE VIDEOS

Formació Professorat

OBJECTIUS

1- Establir els criteris bàsics per al coneixement dels aspectes tècnics a tenir en conte per a la preparació, gravació i edició de vídeos.

2- Aprendre a treballar en diferents plataformes i programes d’edició de vídeo.

3- Trobar recursos a la web per a complementar l’edició del vídeo

4- Aplicar un repertori de tècniques, estratègies i recursos suficients per a obtenir un bon producte final

METODOLOGIA

Aquest curs es farà totalment a distància a través de la plataforma Moodle que tenim a la nostra web. L’aprenentatge es farà a través d’eines digitals i/o de gamificació que permetin il.lustrar amb models els continguts del curs.

 

L’aprenentatge serà actiu per part del docent i molt aplicable al seu dia a dia a l’aula. El docent serà el protagonista de l’aprenentatge i el que decidirà l’ordre dels continguts.

 

El tutor del curs farà un seguiment exhaustiu del progrés dels alumnes i intentarà ser un guia per a l’aprenentatge.

David Arbona Alfaro. 

Mestre especialista en educació musical i en Audició i llenguatge. Actualment treballant al Centre Juan de la Cierva com especialista en audició i llenguatge i exercint de cap d’estudis en les etapes d’infantil i primària. 

Durant la seva experiència docent, destaquen nombroses gravacions, edicions de vídeo i emissions en directe, així com a tasques requerides en l’entorn de la competència digital com la creació- edició audiovidual i la creació- manteniment de pàgines web. A més, es formador a diferents plataformes online per emprenedors com a docent.