Si voleu avançar el procés, podeu descarregar les autoritzacions i portar-les firmades el primer dia de curs.

DESCARREGA AQUÍ 

No oblideu la resta de documentació que heu d’adjuntar per poder fer el curs:

  • Una foto carnet
  • Certificat de no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.
  • La fotocòpia del títol de secundària o equivalent
  • La fotocòpia del DNI
  • La fotocòpia del resguard de pagament