MONITOR DE TEMPS LLIURE

Per què ser monitor de temps lliure?

Per què m’agrada estar amb nins i joves, jugar, estar en contacte amb la natura, les activitats artístiques i esportives… Crec que puc tenir una vessant educativa i que sóc una persona creativa. M’agrada la música i el teatre. Vull viure una experiència diferent i conèixer altra gent, millorar les meves capacitats comunicatives i ser més obert al món.

És un títol oficial? On puc treballar?

El títol de monitor de temps lliure és un títol oficial expedit per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports que et permet treballar a escoles d’estiu, campaments, colònies, acampades, camps de treball, granges escola, aules de natura, marxa per etapes,  campus esportius, activitats extraescolars, menjadors escolars, casals de joves, etc

Què aprendré?

 • Tècniques i recursos lúdics per utilitzar a les activitats amb nins i joves del tipus esportius, teatral, plàstics, musicals, jocs…
 • Coneixements bàsics d’excursionisme i educació medioambiental i orientació.
 • Coneixement bàsic en legislació de temps lliure
 • Coneixements bàsics en psicologia evolutiva i pedagogia, per millorar la capacitat de dinamitzar el grup d’infants i joves.
 • Recursos per poder planificar i organitzar una activitat de temps lliure.
 • Estratègies i actituds per afavorir el treball en equip.
 • Millora de les habilitats socials i la resolució de conflictes.
 • Capacitat per adaptar-me a les diferents caracterìstiques dels infants.
 • Coneixements bàsics d’educació per a la salut i primers auxilis.
 • Coneixements bàsics de l’aplicació de TIC a l’educació.

Què dura el curs? On es fa?

El curs té una durada total de 310 hores.

El curs està dividit en dues parts, una teòrica-pràctica i una  pràctica.

La part teòrica-pràctia té una durada de 150 hores ( amb un 30% on line) dividides en tres mòduls:

 • Àmbits d’activitats en el Temps Lliure Infantil i Juvenil amb una durada de 60 hores.
 • Processos grupals i educatius en el Temps Lliure Infantil i Juvenil amb una durada de 30 hores
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de Temps Lliure amb una durada de 60 hores.

La part pràctica és un mòdul de pràctiques professionals no laboral, té una durada de 160 hores. Aquestes pràctiques se divideixen en:

 • El 65% d’intervenció directa que podria ser per exemple 7 dies de campament.
 • el 35% de preparació i avaluació de pràctiques, assistència a les reunions i elaboració de la programació i memòria de pràctiques.

Qui el pot fer? Hi ha requisits?

El curs de monitor el pot fer qualsevol persona que tengui com a mínim 18 anys (17 si cumpleix els 18 durant la fase teorico-pràctica), i no estar inscrit en el registre central de delinqüents sexuals. A més ha de cumplir algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat amb Educació Secundaria Obligatòria o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional o d’una Formació Professional Bàsica.
 • Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o superior.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.

Com puc apuntar-me?

Si tens 17 anys si pots fer el curs tot i que per fer les pràctiques haràs d’esperar a ser major d’edat.