Per què ser director de temps lliure?

Tenc experència en el món del lleure i vull començar a desenvolupar els meus propis projectes. M’agradaria compartir els meus coneixements adquirits durant aquests anys de treball amb monitors més novells. Pens que ja estic preparat per poder gestionar equips de feina amb garanties i vull obtenir la titulació necessària per poder-ho fer.

És un títol oficial? On puc treballar? 

És un títol oficial expedit per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports que et permet treballar a escoles d’estiu, campaments, colonies, acampades, camps de treball, granges escoles, aules de natura, marxa per etapes, campus esportius, activitats extraescolars, menjadors escolars, casal de joves,…

Què aprendre?

 • Coneixements bàsics d’assossiacionisme, polítiques de joventut i voluntariat.
 • Estratègies educatives i pedagògiques aplicables a les activitats de Temps Lliure.
 • Coordinar i dirigir equips de feina a través de coneixements profunds d’interacció grupal.
 • Diseny de plans i programes d’intervenció educativa en el món del lleure.
 • Normativa de les diferents activitats de Temps Lliure.
 • Tècniques de comunicació verbal i no verbal per afavorir la participació tan de participants com de l’equip de monitors.
 • Coneixements bàsics de prevenció de riscos.
 • Promoció dels teus propis projectectes educatius.

Què dura el curs?

El curs té una durada total de 320 hores.

El curs està dividit en dues parts, una teòrico-pràctica i una pràtica.

La part teorico-pràctica té una durada de 200 hores (amb un 30% on line) dividides en dos mòduls.

 1. Planificació, organització, gestió i avaluació dels projectes educatius de Temps Lliure Infantil i Juvenil. 120 Hores
  1. Unitat formativa: Contextualització del Temps LLiure Infantil i Juvenil en l’entorn social.
  2. Unitat formativa: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el Temps Lliure.
 2. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de Temps Lliujre. 80 h

La part pràctica és un mòdul de pràctiques professionals no laborals i té una durada de 120h. Aquestes pràctiques es divideixen en:

 1. Intervenció directa (65%)
 2. Preparació i avaluació de pràctiques, assistència a les reunions i elaboració de la programació i memòria de pràctiques (35%)

Qui el pot fer? Hi ha requisits?

Qualsevol persona que estigui en possessió del diploma de monitor de Temps Lliure o del certificat de professionalitat de dinamització d’activitats infantils i juvenils de Temps Lliure i estigui inscrit en el registre central de delinqüents sexuals.

A més ha de complir alguns dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o d’una titulació de formació professional de grau mig o superior.
 • Tenir superada la prova d’accés per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 o 45 anys.

Com puc apuntar-me?

Cal emplenar el qüestionari que trobareu a aquesta plana web, preparar la documentació que necessitam per fer efectiva la matricula i pagar l’import del curs.